www.sikoss.info

Samenwerkend Internationaal Kennis centrum Openbaar vervoer Stad & Streek.

 

Hieronder een trillingsrapport  van de Keurcompanie.

Veolia Tilburg.

 

 

veolia trilling 01

Commentaar - Geen.

veolia trilling 02

Commentaar  - Geen.

veolia trilling 03

Commentaar -Conclusie,

  1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de volgende bus per dienst hoogstwaarschijnlijk de zelfde trillingseigenschappen bezit.
  2. Dat vanwege het te verwachten risico van gezondheidsschade dient de werkgever spoedig in te grijpen.
  3. De Arbowet stelt dat de arbeidsbelasting bij de bron moet worden aangepakt, dat betekent dat de vering van het voertuig zo aangepast dient te worden dat de trilbelasting op de vloer per dag onder de actie waarde komt. De benen en en enkels worden namelijk niet door een stoelzitting beschermt.
  4. Een nood oplossing is de duurbelasting te verminderen. Bij een trilbelasting van 0,7 M/S2 past een blootstellingstijd van 4 uur.

 

veolia trilling 04

Commentaar -Geen.

veolia trilling 05

Commentaar - 

veolia trilling 06

 

Commentaar - De vectorsom per as per dag van 8 uur dient minder te zijn dan 0,5 M/S2.

In het OV hebben werkgevers vanaf 1992 tot nu toe de verantwoordelijkheid voor het overschrijden van de actiewaarde bij de werknemers neer gelegd.   

 veolia trilling 07

Commentaar -

De oorzaak van de hoge blootstelling aan lichaamstrillingen wordt hier correct weergegeven, de veerconstructie is te kort om het voertuig goed onder de actiewaarden te laten scoren. De lage vloer laat gewoon geen langere slag van een schokdemper toe.

veolia trilling 08

Commentaar - Hierboven is te zien dat het verlagen van de bandenspanning 0,04 m/S2 scheelt, het ophogen van de normale bandenspanning zal de belasting waarschijnlijk onevenredig hoger doen uitkomen.

veolia trilling 09

Commentaar - Hierbij dient te worden opgemerkt dat de volgende bus in de dienst hoogstwaarschijnlijk de zelfde of slechtere trillingseigenschappen bezit.

Drempels zijn er te weinig op een rit om daar de totale trilbelasting aan op te hangen, door de focus op de drempels te leggen zou je kunnen denken dat de chauffeur de hoogte van de trilbelasting zelf in de hand heeft, dat is pertinent een misverstand.Van de chauffeur wordt verwacht dat hij een vaste afstand in een vaste tijd aflegt en hij heeft geen tijd om bij elke putdeksel of richel in het wegdek stapvoets te gaan rijden.

Drempels zijn met ongeveer 200 per dag ongeveer goed voor 1,5 % van af te leggen kilometers per bus per dag, de meeste bussen rijden 275 kilometer per dag, die drempels dragen zeer gering bij aan de totale trilbelasting. 

De chauffeurs ervaren de drempels wel als extra vervelend, Twintig drempels ( 200 meter) op een traject van 5000 meter maakt dat drempels 4% van de afstand is. 4% van de afstand kan niet van doorslaggevende importantie zijn op het totaalcijfer van de blootstelling , de oneffenheden in de rest van de route zijn de grootste veroorzakers van de blootstelling aan trillingen en daar kan de bestuurder de rijsnelheid niet op aan passen.

De trilbelasting is sterk afhankelijk van de duur van de belasting. Het verminderen van de duur heeft de grootste invloed op de gehele dag belasting. Bij de meeste bussen is de actiegrens na 4 tot 5 uur bereikt, dan moeten ze van de bus af.

veolia trilling 10

Commentaar - Er zijn in dit rapport geen vectorsommen over de dagdosis uitgerekend. Alle vectorsommen zijn over de afgelegde rit en die zijn al zo hoog dat overschrijding van de grenswaarden waarschijnlijk is.

Als het veersysteem een mankement heeft (wat niet zelden voorkomt) gaat de arbeidsbelasting ver over de grenswaarde heen.

 

veolia trilling 11

Commentaar -bovenstaand advies luid "zoek het zelf even uit..". Lucht geveerde stoelen zijn absoluut niet voldoende om de actie waarden op niveau te krijgen. In andere trillingsonderzoeken blijken lucht geveerde stoelen niet positief bij te dragen aan een verlaging van de trilbelasting.

veolia trilling 12

Commentaar -In 38 min ruim over de actiegrens heen. 

 

veolia trilling 13

Commentaar - Een uurtje op een daf en je zit over de actiegrens.